Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartHoe verloopt bemiddeling

Het hele proces verloopt in drie fasen :


Het eerste informatieve gesprek en de voorbereidende fase


De bemiddelaar informeert de partijen over de spelregels (goede wil, eerlijkheid, respect, vertrouwelijkheid, honorarium en kosten) en bezorgt het bemiddelingsprotocol .


In de voorbereidende fase krijgen de partijen de kans om hun verhaal te doen.


De bemiddelaar verzamelt alle informatie over het geschil, verduidelijkt de standpunten en zorgt als neutrale derde voor een klimaat van vertrouwen waarin onderhandelingen mogelijk zijn.


Onderhandelingen en onderzoek van de mogelijke opties


De partijen stellen een inventaris op met de op te lossen vragen en zoeken samen met de bemiddelaar naar mogelijke oplossingen voor hun geschillen en kiezen er de beste uit.


Een beslissing wordt genomen en getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.


Het opstellen van het ontwerpakkoord


Vervolgens wordt de beslissing concreet uitgewerkt. De overeenkomst wordt opgesteld door deze formeel op papier te zetten. De partijen tekenen de overeenkomst voor akkoord.